CNAS Events Calendar

Wegonesh Ezhiwebag? (What's happening?)

 

Anishinaabe Words of the Month

November 2014 Maada-gan-ji-ge

October 2014 Aabi-da-kamagad

September 2014 Maad 'kami-gad

 

February 2014 Kaw-taa-ni-gisi-naa

January 2014 Aansokedaa Beboon

December 2013 Mina-jaadaa Maadiziwin

November 2013 Anishinaabe minajaadaa

October 2013 Niibiishan Nnbaasinon

September 2013 Bine kedaa. Jibaa kedaa 

 

April 2013 Kitchi-Piitendaagwad-Maadaziwin

March 2013 Aanii.  Ndishinikaas. Donjibaa. Nndodem. 

January/February 2013 Gaayiin-geyaabi

December 2012 Ngi-chi-zhi'yaa

November 2012 Minomin miinawa waawaashkezh

October 2012 Nan-ji-geywin

September 2012 Anishinaabe Miijim

June 2012 Agii-zhoowaa

May 2012 Kiik-shki-tonaa

April 2012 We-biidaa

March 2012 Kenwebidaa

February 2012 Megawaa

January 2012 Aanch Miinawa

December 2011 Zhiitaadaa!

November 2011 Miigwech-i-nendim-wodaa

October 2011 Bashki-minsigan

September 2011 Shki-Giizoons Niimi

 

 

Waa-nezhwe'ebak.  (What's happened.) 

View the CNAS Archives

See our past activities in pictures at our CNAS Flickr site

See the Decolonizing Diet Project pictures at the DDP Flickr site

 

calendar